Εθελοντικό Πρόγραμμα Βαρκελώνη Refuge School Οκτώβριος 2018- Ιούλιος 2019

Εθελοντικό Πρόγραμμα Βαρκελώνη Refuge School Οκτώβριος 2018- Ιούλιος 2019

Εθελοντικό Πρόγραμμα Βαρκελώνη Refuge School Οκτώβριος 2018- Ιούλιος 2019
Όλα
Εθελοντικά προγράμματα (ΕVS, Solidarity Corps)

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων σε συνεργασία με τον φορέα Open Cultural Center,  εξασφάλισαν 1 θέση για συμμετέχοντες/ουσές από Ελλάδα (18 – 30 ετών)  σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus και της υποδράσης Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS), για 10 μήνες . Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 25/08/2018.

Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στη Βαρκελώνη στην Ισπανία και βασίζεται στην υποστήριξη και δημιουργία εκ νέου δράσεων για την ευαισθητοποίηση πάνω στις δράσεις το φορέα υποδοχής και γύρω από το μεταναστευτικό θέμα. 

Οι δράσεις του φορέα :

 

Refuge School project consists of two lines of action. The first includes education for
cooperation and development, awareness and inclusion activities. These activities
are undertaken in Barcelona or in in the surroundings of Barcelona within Catalonia
region, since part of our projects are distributed and mobilized also out of the city.
We work with the refugee community but also with schools, universities, art galleries
and public centers. We also have collaborations with other NGOs and associations.
The second includes management support to cooperation projects in the education
sector for migrants and refugees in Greece. These activities are also undertaken from
Barcelona office.
The project includes the following sub areas for volunteers:
- Organisation and implementation of events. We undertake photography and arts
exhibitions across Catalonia region.
- Coordination of Projects. Volunteers will have the opportunity to learn about pro-
ject management and participate in the coordination under supervision and/or su-
pport coordination tasks (organization, monitoring and contacting people) of some
of our projects. They will learn organizational and communication skills.
- Communication and Social Media. Volunteers will have the opportunity to fami-
liarise with different tools and mechanisms used for internal and external commu-
nication and social medias, including research, drafting articles and translation. Vo-
lunteers may also learn about the impact of digital marketing to the third sector and
basic concepts about the tools used.
- Web development and Graphic Design. Volunteers will learn about the role of the
webpage within an organization, about the information that needs to display to
meet good transparency, ethic and management practices. They will also familiarize
with the tools used to manage the contents of the webpage. They will also be invited
to brainstorm about how to make the webpage more attractive. They will be aware
of the graphic design tools and software used to design web and paper contents.
- Project drafting. The volunteers will familiarize with local and European calls. Un-
derstand the basics of drafting and evaluating projects, and participate in the mana-
gement of applications and procedures such as calls for grants.
- Human Resources. The volunteers will familiarize with the procedures used to ma-
nage human resources in an organization. They will participate on the promotion
and design of recruitment campaigns (distributed via mailing and social media) and
also on the organisation of the volunteers calendar.

- Organisation and implementation of events. We undertake photography and artsexhibitions across Catalonia region.
- Coordination of Projects. Volunteers will have the opportunity to learn about pro-ject management and participate in the coordination under supervision and/or su-pport coordination tasks (organization, monitoring and contacting people) of some
of our projects. They will learn organizational and communication skills.
- Communication and Social Media. Volunteers will have the opportunity to fami-liarise with different tools and mechanisms used for internal and external commu-nication and social medias, including research, drafting articles and translation. Vo-lunteers may also learn about the impact of digital marketing to the third sector and
basic concepts about the tools used.- Web development and Graphic Design. Volunteers will learn about the role of thewebpage within an organization, about the information that needs to display tomeet good transparency, ethic and management practices. They will also familiarizewith the tools used to manage the contents of the webpage. They will also be invitedto brainstorm about how to make the webpage more attractive. They will be awareof the graphic design tools and software used to design web and paper contents.
- Project drafting. The volunteers will familiarize with local and European calls. Un-derstand the basics of drafting and evaluating projects, and participate in the mana-gement of applications and procedures such as calls for grants.
- Human Resources. The volunteers will familiarize with the procedures used to ma-nage human resources in an organization. They will participate on the promotion
and design of recruitment campaigns (distributed via mailing and social media) andalso on the organisation of the volunteers calendar.

 

Το πρόγραμμα βασίζεται στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ανεργίας των νέων, αναπτύσσοντας τις ικανότητες των εθελοντών, ιδίως στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικότητας γενικά.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, τη μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας (μέχρι 275ευρώ), την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας, ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της και για τη διατροφή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ και η αίτηση συμμετοχής εδώ.  Καταληκτική ημερομηνία 25/08/2018. Για τυχών ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο evs@usbngo.gr

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα U.S.B νέα; Συμπλήρωσε το email σου και ακολούθησέ μας στα social media!

Newsletters

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  • +30 2310 215 629
  • info@usbngo.gr