Ταυτότητα

Ταυτότητα

Ταυτότητα

Τα Βαλκάνια και η Ανατολική Ευρώπη είναι γεωγραφικές περιοχές με πολλές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων και ενασχόλησης. Η οργάνωση δημιουργήθηκε υπό την πίεση των αλλαγών στη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης και της ανάγκης της ενασχόλησης για τη δημιουργία ενός καλύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος για τη περιοχή. Βασικοί τομείς ενασχόλησης της οργάνωσης παραμένουν η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διοργάνωση ανταλλαγών και σχεδίων κατάρτισης, φέρνοντας κοντά νέους από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και η παραγωγή πολυμέσων, καθώς και ο εθελοντισμός σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, ο σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών και νέων μεθόδων και εργαλείων εκπαίδευσης και δράσης, η συνεργασία με άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως και η σύμπραξη με φορείς του κράτους για την επίτευξη των στόχων του φορέα. Τέλος ένα σημαντικό κομμάτι αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων πάνω σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα, καθώς και η ενδυνάμωση και υποστήριξη τους στην δημιουργία, ενός πιο υγιούς και ολοκληρωμένου σκεπτόμενου και δραστήριου ενεργού πολίτη.

Κύριοι στόχοι του φορέα είναι:

 • Ο εντοπισμός των αναγκών των νέων και η υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με αυτούς.
 • Η υποστήριξη, η ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών.
 • Η προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού, της αξίας του ενεργού πολίτη και των αρχών και αξιών της Δημοκρατίας.
 • Η ενισχυμένη καθοδήγηση των νεών στη δημιουργία ενός υγιούς κοινωνικού,προσωπικού επαγγελματικού πλάνου ζωής.
 • Η προώθηση και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κοινωνικ΄΄η ενσωμάτωση, στην αλληλεγγύη και στη διαφορετικότητα, μέσα από τη χρήση Νέων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του διαπολιτισμικού διαλόγου. 
 • Ο εντοπισμός και η προώθηση των πολιτισμικών στοιχείων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η γεφύρωση του χάσματος των λαών της περιοχής.
 • Η καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων μεταξύ των λαών των Βαλκανίων και της Ευρώπης, όπως και των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων της κοινωνίας.
 • Η παρακίνηση της νεολαίας προς την υιοθέτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και υγιών στάεων για την καταπολέμηση της ανεργίας, μέσω της επιχειρηματικότητας.
 • Η αναγνώριση της αξίας της μη τυπικής εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του Σύμβουλου Νέων (youth worker).

Οι "United Societies of Balkans" διοργανώνουν πλήθος δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια κατάρτισης
 • Συνέδρια, διαλέξεις και φεστιβάλ
 • Εθελοντικά προγράμματα και προγράμματα πρακτικής άσκησεις
 • Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Εργαστήρια τεχνών και δεξιοτήτων
 • Δημιουργία τοπικών δράσεων, στηριζόμενες σε πρωτοβουλίες νέων σε τοπικό επίπεδο
 • Έρευνες
 • Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Δημιουργία εγχειριδίων και οδηγών
 • Δημιουργία οπτικοακουστικών προϊόντων
 • Δραστηριότητες διαρθρωμένου διαλόγου (structured dialogue)

Μετά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη λεκάνη της Μεσογειου, την οικονομική κρίση, που επηρέασε την Ευρώπη, την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού, την αύξηση της νεανικής ανεργίας και την έκταση που έχει πάρει το φαινόμενο του "brain drain", οι στόχοι και το όραμα του φορέα μας είναι ειναι πιο επίκαιρα από ποτέ.  Γι'αυτό τον λόγο συνεχίζουμε τη δράση μας και αναζητούμε συμμάχους και ευκαιρίες δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών, με στόχο να χτίσουμε ένα υγιές μέλλον.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα U.S.B νέα; Συμπλήρωσε το email σου και ακολούθησέ μας στα social media!

Newsletters

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
 • +30 2310 215 629
 • info@usbngo.gr