Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

1 θέση EVS για 6 μήνες στo Βουκουρέστι (Απρίλιος- Οκτώβριος 2017)

Active Program

Μια θέση για πρόγραμμα EVS για 6 μήνες στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας  (Απρίλιος- Οκτώβριος 2017)

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων σε συνεργασία με τον φορέα Social Incubator της Ρουμανίας εξασφάλισαν μία θέση για έναν συμμετέχοντα/ουσα από Ελλάδα(18 – 30 ετών)  σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus και της υποδράσης Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS), για 6 μήνες . Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15/02/2017.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην υποστήριξη δράσεων του φορέα ο οποίος υποστηρίζει σε διάφορες δομές στο Βουκουρέστι και σε άλλες περιοχές της Ρουμανίας, νέους από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, διατροφή και μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας, την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας, την εκμάθηση της Τούρκικης γλώσσας και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ όπως και η αίτηση συμμετοχής εδώΚαταληκτική ημερομηνία 15/02/2017. Για τυχών ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο evs@usbngo.gr