Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

1 θέση EVS για 11 μήνες στην Εσθονία (Αύγουστος 2017 - Ιούλιο 2018)

Active Program

Μια θέση για πρόγραμμα EVS για 11 μήνες στην Εσθονία.

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων  εξασφάλισαν μία θέση για έναν συμμετέχοντα/ουσα από Ελλάδα(18 – 30 ετών)  σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus και της υποδράσης Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS), για 11 μήνες . Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27/09/2017.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην υποστήριξη δράσεων του φορέα ο οποίος λειτουργεί ως κέντρο νέων σε μια μικρή κοινότητα στο Koeru της Εσθονίας.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, διατροφή και μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας, την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας, την εκμάθηση της Εσθονικής γλώσσας και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ όπως και η αίτηση συμμετοχής εδώ. Καταληκτική ημερομηνία 27/09/2017. Για τυχών ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο evs@usbngo.gr