Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

1 θέση για EVS για 6 μήνες στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας (1.08.17- 1.02.18)

Active Program

Μια θέση για πρόγραμμα EVS για 6 μήνες στην Ρουμανία (1.08.17- 1.02.18)

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων σε συνεργασία με τον φορέα ACTOR  της Ρουμανίας εξασφάλισαν μία θέση για έναν συμμετέχοντα/ουσα από Ελλάδα(18 – 30 ετών)  σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus και της υποδράσης Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS), για 6 μήνες . Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 03/07/2017.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην υποστήριξη δράσεων του φορέα ο οποίος λειτουργεί ως κέντρο νέων και απασχολεί σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας . Στο πρόγραμμα θα πάρουν μέρος ταυτόχρονα και άλλα 6 άτομα από άλλες 6 χώρες και αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος που ήδη υλοποιείται.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, διατροφή και μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας, την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας, την εκμάθηση της Ρουμάνικης γλώσσας και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της.

Περισσότερες πληροφορίες και η αίτηση συγκεντρομένες  μπορείτε να βρείτε εδώ αλλά και ξεχωριστά πληροφορίες εδώ και η αίτηση συμμετοχής εδώ

Καταληκτική ημερομηνία 03/07/2017. Για τυχών ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο evs@usbngo.gr