Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Τρεις θέσεις EVS μικρής διάρκειας σε διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, 17.04.2017. – 05.06.2017, Veliko Tarnovo και Varna, Βουλγαρία

Active Program

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων σε συνεργασία με τον φορέα Format SFF Foundation της Βουλγαρίας εξασφάλησαν τρεις θέσεις για Έλληνες συμμετέχοντες (18 – 30 ετών)  σε βραχυχρόνιο πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus και της υποδράσης Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS), στη  Βουλγαρία για 50 ημέρες  (17.04.2017. – 05.06.2017). Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15/02/2017.

Το πρόγραμμα θα φέρει κοντά 20 νέους/έες από 7 χώρες της Ευρώπης οι οποίοι θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του διεθνούς φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους σε δύο πόλεις της Βουλγαρίας. 

Portugal, Spain, Italy, Greece, Netherlands, Czech Republic, Norway,
Poland, Latvia, Romania, Slovakia, Slovenia, Macedonia, Turkey, UKPortugal, Spain, Italy, Greece, Netherlands, Czech Republic, Norway,Poland, Latvia, Romania, Slovakia, Slovenia, Macedonia, Turkey, UK

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, διατροφή και μετακίνηση των συμμετεχόντων, την ιατροφαρμακευτική τους ασφάλεια, και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες τους. Στο τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτίσουν το πτυχίο Youthpass, ένα αναγνωρισμένο πτυχίο το οποίο θα πιστοποιεί τα μαθησιακά τους κεκτημένα κατά τη περίοδο του προγράμματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ όπως και η αίτηση συμμετοχής εδώ. Καταληκτική ημερομηνία 15/02/2017.Μετά την παραλλαβή των αιτήσεων θα ενημερωθείτε για την συνέχιση της διαδικασίας. Για τυχών ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο evs@usbngo.gr