Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Sending

EVS Sending

Βασική προϋπόθεση για την αποστολή εθελοντών είναι η ύπαρξη τριών φορέων, του φορέα φιλοξενίας, αποστολής και συντονισμού. Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων είναι επίσημα εγκεκριμένος φορέας και στις τρεις κατηγορίες και είναι σε θέση να προωθήσει τη διαδικασία της αποστολής όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποιο από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έρθουν σε επαφή με την υπεύθυνη εθελοντών του φορέα μας, επικοινωνώντας στο evs@usbngo.gr ή στο 2310 215 629, προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω για το πρόγραμμα, τις επιλογές, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.

Στη συνέχεια, θα είναι σε θέση να ανατρέξουν στη βάση δεδομένων  (https://europa.eu/youth/evs_database), να επιλέξουν 5 φορείς και να αποστείλουν το ενδιαφέρον τους σε αυτούς, και με επισύναψη στο δικό μας φορέα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει το βιογραφικό των υποψηφίων (σε μορφή Europass), μια συνοδευτική επιστολή, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με την περίοδο κατά την οποία θα ήθελαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Lorca
Completed Program

Σύντομης διάρκειας πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, στην Ισπανία (Lorca)

Izmir2
Completed Program

Αναζητάμε εθελοντή, 18-30 ετών, για 8μηνο EVS πρόγραμμα στην Σμύρνη και στον φορέα TREX- EVS.

EVS στην Κύπρο: Αναζητάμε εθελοντή
Completed Program

EVS στην Κύπρο

Completed Program

Αναζητούμε ένα νέο άτομο (18-30 ετών) για πεντάμηνο πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Πολωνία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 10/02/2017.

Completed Program

Αναζητούμε ένα νέο άτομο (18-30 ετών) για επτάμηνο πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Τουρκία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15/12/2016.

Completed Program

Αναζητούμε ένα νέο άτομο (18-30 ετών) για εξαμηνιαίο πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Πορτογαλία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15/12/2016.

Completed Program

2 θέσεις σε επιδοτούμενο πρόγραμμα δύο μηνών εθελοντικής υπηρεσίας EVS στην Ολλανδία. 

Completed Program

2 θέσεις σε βραχυχρόνιο επιδοτούμενο πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στην Ολλανδία 07.04.2017 – 07.05.2017

USB YouTube

USB YouTube