Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Sending

EVS Sending

Βασική προϋπόθεση για την αποστολή εθελοντών είναι η ύπαρξη τριών φορέων, του φορέα φιλοξενίας, αποστολής και συντονισμού. Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων είναι επίσημα εγκεκριμένος φορέας και στις τρεις κατηγορίες και είναι σε θέση να προωθήσει τη διαδικασία της αποστολής όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποιο από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έρθουν σε επαφή με την υπεύθυνη εθελοντών του φορέα μας, επικοινωνώντας στο evs@usbngo.gr ή στο 2310 215 629, προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω για το πρόγραμμα, τις επιλογές, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.

Στη συνέχεια, θα είναι σε θέση να ανατρέξουν στη βάση δεδομένων  (https://europa.eu/youth/evs_database), να επιλέξουν 5 φορείς και να αποστείλουν το ενδιαφέρον τους σε αυτούς, και με επισύναψη στο δικό μας φορέα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει το βιογραφικό των υποψηφίων (σε μορφή Europass), μια συνοδευτική επιστολή, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με την περίοδο κατά την οποία θα ήθελαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Active Program

Αναζητούμε ένα νέο άτομο (17-30 ετών) για πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας ενός χρόνου μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Λετονία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27/10/2017.

Completed Program

2 θέσεις σε επιδοτούμενο πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας EVS στο Arad της Ρουμανίας, Σεπτέμβριος  2016 έως Ιούνιο 2017 (10 μήνες)

Completed Program

Αναζητούμε ένα νέο άτομο (18-30 ετών) για ετήσιο πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Ολλανδία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 20/06/2016.

Completed Program

Μία θέση  στο επιδοτούμενο πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας EVS “Grow up by Playing”  στη Cluj Napoca Σεπτέμβριος  2016 έως Ιούλιο 2017 (11 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 20/06/2016.

Active Program

Αναζητούμε ένα νέο άτομο (18-30 ετών) για ετήσιο πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Πορτογαλία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 09/10/2016.

Completed Program

Μία θέση  στο επιδοτούμενο πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας EVS “AGORA” στη Σμύρνη Σεπτέμβριος  2016 έως Μάρτιο 2017 (8 μήνες)

Completed Program

Αναζητούμε ένα νέο άτομο (18-30 ετών) για ετήσιο πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Γερμανία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 05/08/2016.

Completed Program

Αναζητούμε ένα νέο άτομο (18-30 ετών) για ετήσιο πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Πολωνία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 05/08/2016.

Active Program

Αναζητούμε ένα νέο άτομο (18-30 ετών) για ετήσιο πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Σλοβακία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 25/04/2017.

Completed Program

5 θέσεις σε βραχυχρόνιο επιδοτούμενο πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στην Σόφια της Βουλγαρίας 05.11.2016 – 14.12.2016

USB YouTube

USB YouTube