Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Hosting

Hosting

Οι υπηρεσίες της φιλοξενίας αφορούν μόνο πολίτες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να συμμετέχουν σε κάποιο από τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρει ο φορέας μας ή να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας μας ή να επικοινωνήσετε στο projects@usbngo.gr

Adult Mobility

USB YouTube

USB YouTube