Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Adult Mobility

Adult Mobility

Η κινητικότητα ενηλίκων, με στόχο την κατάρτιση τους, τη συλλογή καλών πρακτικών και εμπειριών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και την αναζήτηση και αξιοποίηση ευκαιριών, που συμβάλλουν θετικά στην επαγγελματική τους πορεία, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω των προγραμμάτων κινητικότητας παρέχεται η δυνατότητα σε νέους, μαθητές, σπουδαστές και εργαζόμενους να πάρουν μέρος σε προγράμματα κατάρτισης, σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές νέων. Τα συγκεκριμένα προγράμματα καλύπτουν το 100% της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής και υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα κινητικότητας, μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο Adult Mobility- Sending της ιστοσελίδας μας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εθνικής μονάδας του προγράμματος www.iky.gr. Για ερωτήματα και διευκρινίσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο projects@usbngo.gr

Sending

Adult Mobility Sending

Hosting

Adult Mobility Hosting

Adult Mobility

USB YouTube

USB YouTube