Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Τοπικές Δράσεις

Τοπικές Δράσεις

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων με στόχο την ενδυνάμωση των νέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ο φορέας σχεδιάζει και υλοποεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες τις περιόδου μία σειρά από δραστηριότητες. Τέτοιες είναι: εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης, φεστιβάλ, εκπόνηση ερευνών, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, ενημερωτικές κάμπάνιες και καμπάνιες ευαισθητοποίησης, εκθέσεις και καλιτεχνικά εργαστήριο. 

Για τη μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων, ο φοράς επιδιώκει τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και άλλους φορεις της κοινωνίας των πολιτών. Για να λάβετε μέρος σε αυτές τις πρωτοβουλίες, γίνετε και εσείς μέλος του φορέα μας εδώ.