Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Διεθνείς Δράσεις

Διεθνείς Δράσεις

Με στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κινητικότητας των νέων, την ενεργή συμμετοχή των νέων στον εθελοντισμό, την περαιτέρω ευαισθητοποίηση τους γύρω από κοινωνικά θέματα, ο φορέας δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των διεθνών δράσεων.

Τα διεθνή προγράμματα πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή νέων από τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου. Στόχος αυτών των «(διά)δράσεων» είναι η κατάρριψη στερεοτυπικών και ρατσιστικών αντιλήψεων, ο σεβασμός στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ανθρώπων με διαφορετικό ιστορικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Στις δράσεις αυτές θα βρείτε μακροχρόνια προγράμματα με διεθνή αντίκτυπο στα οποία συμμετείχε ή συμμετέχει ενεργά ο φορέας μας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν έρευνες, παραγωγή υλικού, ενδυνάμωση δεξιοτήτων μεταξύ οργανώσεων, μακροχρόνια σχέδια κατάρτισης, κοινωνιολογικές μελέτες και άλλα.