Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Διεθνείς Δράσεις

Διεθνείς Δράσεις

Με στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κινητικότητας των νέων, την ενεργή συμμετοχή των νέων στον εθελοντισμό, την περαιτέρω ευαισθητοποίηση τους γύρω από κοινωνικά θέματα, ο φορέας δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των διεθνών δράσεων.

Τα διεθνή προγράμματα πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή νέων από τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου. Στόχος αυτών των «(διά)δράσεων» είναι η κατάρριψη στερεοτυπικών και ρατσιστικών αντιλήψεων, ο σεβασμός στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ανθρώπων με διαφορετικό ιστορικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Στις δράσεις αυτές θα βρείτε μακροχρόνια προγράμματα με διεθνή αντίκτυπο στα οποία συμμετείχε ή συμμετέχει ενεργά ο φορέας μας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν έρευνες, παραγωγή υλικού, ενδυνάμωση δεξιοτήτων μεταξύ οργανώσεων, μακροχρόνια σχέδια κατάρτισης, κοινωνιολογικές μελέτες και άλλα.

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση /Δράση 1.3/Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους, Μάρτιος 2013 - Ιανουάριος 2014

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση / Δράση 3.2 / Νεολαία στον κόσμο, Σεπτέμβριος 2012-Σεπτέμβριος 2013

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το European Youth Foundation/COE, Απρίλιος 2012-Σεπτέμβριος 2012

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, Αύγουστος 2011 - Μάιος 2012

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια, Ιανουάριος 2010 - Ιανουάριος 2011

Zakopane
Completed Program

Σεμινάριο δικτύωσης, Πολωνία, 12.10.2015 – 18.10.2015

Postcard Competition
Completed Program

Διαγωνισμός ταχυδρομικής κάρτας με κοινωνικό περιεχόμενο. Υποβολή έως 31/5.

Roma
Completed Program

Σεμινάριο για τη συμμετοχή των νέων Ρομά και δικτύωση οργανώσεων, στη Βουδαπέστη, 21-27 Ιουνίου.

Online Κατάρτιση στα ανθρώπινα δικαιώματα: δηλώστε συμμετοχή
Completed Program

Κατάρτιση στα ανθρώπινα δικαιώματα

Το Charm II επανέρχεται!
Completed Program

CHARM II επανέρχεται!