Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Διεθνείς Δράσεις

Διεθνείς Δράσεις

Με στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κινητικότητας των νέων, την ενεργή συμμετοχή των νέων στον εθελοντισμό, την περαιτέρω ευαισθητοποίηση τους γύρω από κοινωνικά θέματα, ο φορέας δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των διεθνών δράσεων.

Τα διεθνή προγράμματα πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή νέων από τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου. Στόχος αυτών των «(διά)δράσεων» είναι η κατάρριψη στερεοτυπικών και ρατσιστικών αντιλήψεων, ο σεβασμός στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ανθρώπων με διαφορετικό ιστορικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Στις δράσεις αυτές θα βρείτε μακροχρόνια προγράμματα με διεθνή αντίκτυπο στα οποία συμμετείχε ή συμμετέχει ενεργά ο φορέας μας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν έρευνες, παραγωγή υλικού, ενδυνάμωση δεξιοτήτων μεταξύ οργανώσεων, μακροχρόνια σχέδια κατάρτισης, κοινωνιολογικές μελέτες και άλλα.

Active Program

Αναζητούμε 10 νέους/νέες (18-30 ετών) να πάρουν μέρος σε ένα Πρωτοποριακό πρόγραμμα κύκλων εκπαίδευσης και κατάρτισης πάνω στο προσφυγικό. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 20/06/2016.

Completed Program

Αναζητούνται 2 άτομα για να συμμετάσχουν σε μακροχρόνιο πρόγραμμα πάνω στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. 02 – 10/07/2016 Codlea, Ρουμανία. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 22/05/2016.

Active Program

Αναζητούμε 3 άτομα για συμμετοχή σε μακροχρόνιο πρόγραμμα κατάρτισης και δράσης με θέμα τον ενεργό πολίτη και την σύνδεση και συνεργασία με ενεργούς πολίτες άλλων χωρών.  Ελβετία – Τουρκία Ιούλιος 2016 – Ιανουάριος 2017. Προθεσμία υποβολής αίτησης 16/05/2016

Active Program

"From Idea to Europe" Ιούνιος - Οκτώβριος 2016 (Σερβία, Ελλάδα, Βέλγιο)

Active Program

“WEEELABS"  project 2015 - 2016

Active Program

PAL project 2016 - 2017. "Fighting discrimimation and anti-Gypsyism in education and employment in EU"

Completed Program

 

Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα European Citizenship Program
 
Ιούνιος 2010

Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα European Citizenship Program, Ιούνιος 2010

 

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Αύγουστος 2011

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση / Δράση 3.2 / Νεολαία στον Κόσμο, Οκτώβριος 2011 - Σεπτέμβριος 2012

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια, Ιανουάριος 2013 - Δεκέμβριος 2014