Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Διεθνείς Δράσεις

Διεθνείς Δράσεις

Με στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κινητικότητας των νέων, την ενεργή συμμετοχή των νέων στον εθελοντισμό, την περαιτέρω ευαισθητοποίηση τους γύρω από κοινωνικά θέματα, ο φορέας δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των διεθνών δράσεων.

Τα διεθνή προγράμματα πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή νέων από τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου. Στόχος αυτών των «(διά)δράσεων» είναι η κατάρριψη στερεοτυπικών και ρατσιστικών αντιλήψεων, ο σεβασμός στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ανθρώπων με διαφορετικό ιστορικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Στις δράσεις αυτές θα βρείτε μακροχρόνια προγράμματα με διεθνή αντίκτυπο στα οποία συμμετείχε ή συμμετέχει ενεργά ο φορέας μας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν έρευνες, παραγωγή υλικού, ενδυνάμωση δεξιοτήτων μεταξύ οργανώσεων, μακροχρόνια σχέδια κατάρτισης, κοινωνιολογικές μελέτες και άλλα.

Completed Program

Μακροχρόνιο πρόγραμμα «From Idea to Europe»

Active Program

Μακροχρόνιο πρόγραμμα Quartiers en crise, jeunesse en mouvement / ACT

31/12/2016 -31/12/2018

Active Program

Μακροχρόνιο πρόγραμμα Gender Perspective in EU Mobility Programs

Active Program

Αναζητούμε 5 άτομα για συμμετοχή σε μακροχρόνιο πρόγραμμα κατάρτισης και δράσης με θέμα τον ενεργό πολίτη και την σύνδεση και συνεργασία με ενεργούς πολίτες άλλων χωρών.  Ελβετία – Ιταλία Ιούλιος 2017 – Ιανουάριος 2018. Προθεσμία υποβολής αίτησης 24/04/2017

Active Program

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο Youth Seminar Living together in Europe: Our Challenge! 7 - 13 Μαίου 2017, Θεσσαλονίκη

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 03/03/2017.

Active Program

REACH-OUT: Ενδυναμώνοντας τους youth workers να προσεγγίσουν τους νέους μετανάστες και πρόσφυγες

Active Program

Διεθνές πρόγραμμα για τον διαθρησκευτικό και διαπολιτισμικό διάλογο. Αναζητούνται 2 άτομα για να πάρουν μέρος στα σχέδια κατάρτισης και σε τοπικές δράσεις στην Ελλάδα. Πρώτο πρόγραμμα 30/11 - 08/12/2016, Vrnjacka Banja, Σερβία. 

Active Program

Διεθνές πρόγραμμα "Play for Inclusion" - Αναζητούμε 2 άτομα που θα λάβουν μέρος σε σχέδιο κατάρτισης στη Σερβία και σε τοπικές δράσεις στην Ελλάδα.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 20/10/2016

Completed Program

Τα αποτελέσματα τις έρευνας καθώς και δράσεις που υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος  HUMAN RIGHTS EDUCATION FOR RURAL YOUTH PROJECT