Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Balkans: A Minorities Puzzle

Balkans: A Minorities Puzzle

Το Minorities Puzzle είναι ένα πρόγραμμα που έχει ως αντικείμενό του την έρευνα πάνω στα δικαιώματα των μειονοτήτων στα Βαλκάνια και την παραγωγή ενός μεγάλης διάρκειας βίντεο, μέσω της τεχνικής digital story telling. Σε λίγο, θα είναι και αυτό κοντά σας!

USB YouTube

USB YouTube