Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Νεα

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων διοργανώνουν και συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα, σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής νέων, σε σχέδια κατάρτισης και επιμορφωτικά  σεμινάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, καλέσματα συμμετοχής, πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις  δραστηριότητες του φορέα, νέα για τους εθελοντές και τις δράσεις μας. Μείνετε ενημερωμένοι!

02 Μάιος 2018

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες (4 άτομα 18-25 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων "More Mosaic Everywhere for Everyone Always'', 03-12/06/2018, Γεωργία....

30 Απρ 2018

Αναζητούμε 2 συμμετέχοντες (25-35 ετών) για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης 'Promoting volunteering Culture'', 04-11/06/2018, Ιταλία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 07/05/...

26 Απρ 2018

Αναζητούμε 6 συμμετέχοντες (18-30 ετών) για να λάβουν μέρος στο σεμινάριο  ''Gender Perspective in EU Mobility Programs'', 26-30/06/2018, Τουρκία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης...

25 Απρ 2018

Αναζητούμε 8 συμμετέχοντες (7 άτομα 18-25 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων '˝Dance Me to the End of Love”, 04-11/06/2018, Κροατία. Καταληκτική...

25 Απρ 2018

Αναζητούμε ένα άτομο (18-30 ετών) για πρόγραμμα επιδοτούμενης εθελοντικής εργασίας 10 μηνών μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Πολωνία. Καταληκτική ημερομηνία...

24 Απρ 2018

Αναζητούμε 4 άτομα  για να λάβoουν μέρος στη ανταλλαγή νέων "Turn Fears Into Hopes'', 15-23/06/2018, Ιταλία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 04/05/2018.

23 Απρ 2018

Αναζητούμε άτομα τα οποία θα λειτουργήσουν με το ρόλο των ειδικών συνεργατών ως συντονιστές/εκπαιδευτές καλλιτεχνικών εργαστηρίων στο πρόγραμμα Diversity in Visual Arts vol 2, 15 - 26/06/2018...

18 Απρ 2018

Αναζητούμε 2 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης ''Active Citizens Labratory - ACIL'', 20-28/05/2018, Θεσσαλονίκη. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 29/04/2018.

17 Απρ 2018

Αναζητούμε 2 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "Action Lab'', 14-22/05/2018, Σερβία . Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22/04/2018.