Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

CHARM – Civic Help for Anti-racist Measures in Youth Work

Completed Program

Το "CHARM – Civic Help for Anti-racist Measures in Youth Work" ήταν ένα διεθνές πρόγραμμα 24 μηνών που υλοποιήθηκε κυρίως στη Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Λιθουανία. Ο γενικός στόχος του έργου ήταν να μετατρέψει το έργο των νέων στην Ευρώπη σε μια σφαίρα απαλλαγμένη από επιβλαβείς στερεότυπα και έτσι να εξασφαλιστεί ότι ο ρατσισμός και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας δεν υπάρχουν στα προγράμματα και δραστηριότητες για τη νεολαία σε όλη την Ευρώπη. Μερικές από τις δραστηριότητες του έργου, ήταν η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης των νέων σε σχέση με την καταπολέμηση του ρατσισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις έξι χώρες της Ευρώπης, η κατάρτιση των εκπαιδευτών για τη διοργάνωση των μετέπειτα εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η διεκπεραίωση 15 σεμιναρίων κατάρτισης σε ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων νεολαίας καθώς και η υλοποίηση 6 σεμιναρίων κατάρτισης που αποσκοπούσαν στην ανταλλαγή των εκπαιδευτών σε όλες τις χώρες εταίρους. Επιπλέον, οι πιο σημαντικές δραστηριότητες του προγράμματος ήταν η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση οργανώσεων και προσωπικού στα θέματα καταπολέμησης του ρατσισμού και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εν τέλει η διεξαγωγή online σεμιναρίων για τους νέους σε όλη την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες: www.charmingyouth.eu

Share

Δείτε Επίσης

Completed Program

Μακροχρόνιο πρόγραμμα «From Idea to Europe»

Active Program

Μακροχρόνιο πρόγραμμα Quartiers en crise, jeunesse en mouvement / ACT

31/12/2016 -31/12/2018

Active Program

Μακροχρόνιο πρόγραμμα Gender Perspective in EU Mobility Programs

Active Program

Αναζητούμε 5 άτομα για συμμετοχή σε μακροχρόνιο πρόγραμμα κατάρτισης και δράσης με θέμα τον ενεργό πολίτη και την σύνδεση και συνεργασία με ενεργούς πολίτες άλλων χωρών.  Ελβετία – Ιταλία Ιούλιος 2017 – Ιανουάριος 2018. Προθεσμία υποβολής αίτησης 24/04/2017

Active Program

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο Youth Seminar Living together in Europe: Our Challenge! 7 - 13 Μαίου 2017, Θεσσαλονίκη

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 03/03/2017.

Active Program

REACH-OUT: Ενδυναμώνοντας τους youth workers να προσεγγίσουν τους νέους μετανάστες και πρόσφυγες

Active Program

Διεθνές πρόγραμμα για τον διαθρησκευτικό και διαπολιτισμικό διάλογο. Αναζητούνται 2 άτομα για να πάρουν μέρος στα σχέδια κατάρτισης και σε τοπικές δράσεις στην Ελλάδα. Πρώτο πρόγραμμα 30/11 - 08/12/2016, Vrnjacka Banja, Σερβία. 

Active Program

Διεθνές πρόγραμμα "Play for Inclusion" - Αναζητούμε 2 άτομα που θα λάβουν μέρος σε σχέδιο κατάρτισης στη Σερβία και σε τοπικές δράσεις στην Ελλάδα.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 20/10/2016