Συμβούλιο Νέων Ωραιοκάστρου

Συμβούλιο Νέων Ωραιοκάστρου

Όλα

Συμβούλιο Νέων Ωραιοκάστρου

 

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία 2019-2027 στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία. Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, το έργο στοχεύει να ενθαρρύνει και να επιτρέψει στους νέους στις αγροτικές περιοχές να συμμετάσχουν στην πολιτική και δημόσια ζωή, ιδρύοντας ένα τοπικό συμβούλιο νεολαίας και έναν ιστότοπο ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των νέων στις κοινότητές τους, την προώθηση της ψηφιακής ένταξης, την υποστήριξη της κοινωνικής συμμετοχής και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τα υπάρχοντα συμβούλια νέων. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εναρκτήριες εκδηλώσεις, ομάδες εστίασης, συναντήσεις διαβούλευσης, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και μια τελική διάσκεψη. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος είναι να ενισχυθεί η δημοκρατία και η τοπική κοινωνία δίνοντας στους νέους φωνή στη λήψη αποφάσεων και συμβάλλοντας σε μια κουλτούρα συμμετοχής των νέων στην κοινότητα.


Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις:

Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει τη συμμετοχή των νέων, να ενισχύσει τη δημοκρατία και να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων. Ο ιστότοπος ηλεκτρονικής διαβούλευσης θα επικεντρωθεί σε λιγότερο οργανωμένους, μειονεκτούντες νέους αγροτικών περιοχών και θα προωθήσει τη φωνή τους στη διαδικασία του διαλόγου για τη νεολαία της ΕΕ. Το τοπικό συμβούλιο νεολαίας θα συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών για τη νεολαία. Επιπλέον, το έργο θα παράγει ένα εγχειρίδιο με συστάσεις για τη διευκόλυνση της μη τυπικής εκπαίδευσης για τους μειονεκτούντες νέους στην πρόσβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες. Συνολικά, το έργο στοχεύει να καθιερώσει τη συμμετοχή των νέων σε τοπικούς δημοκρατικούς θεσμούς και να προωθήσει μια κουλτούρα συμμετοχής των νέων στις κοινότητές τους.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα U.S.B νέα; Συμπλήρωσε το email σου και ακολούθησέ μας στα social media!

Newsletters

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  • +30 2310 215 629
  • info@usbngo.gr