Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

1 θέση για EVS στην Τσεχία για 12 μήνες

02 Μαρ 2018

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων σε συνεργασία με τον φορέα Slezská diakonie εξασφάλισαν μια θέση για συμμετέχοντες/ουσές από Ελλάδα (18 – 30 ετών)  σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus και της υποδράσης Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS), για 12 μήνες . Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 18/07/2018.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην υποστήριξη δράσεων για την προώθηση του σεβασμού σε ξένες κουλτούρες μέσα από δράσεις δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ανθρώπων με αναπηρία.Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, τη μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας (μέχρι 275 ευρώ), την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας, την εκμάθηση της Πορτογαλίκής γλώσσας, ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της και για τη διατροφή.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ανεργίας των νέων, αναπτύσσοντας τις ικανότητες των εθελοντών, ιδίως στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικότητας γενικά.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, τη μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας (μέχρι 275 ευρώ), την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας, ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της και για τη διατροφή.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ και η αίτηση συμμετοχής εδώ. Καταληκτική ημερομηνία 18/07/2018. Για τυχών ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο evs@usbngo.gr