Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Σχέδιο Κατάρτισης, "YouthSocialAct", 08-14/07/201, Κύπρος

07 Ιουν 2018

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων δίνουν την δυνατότητα σε 3 άτομα (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας)  να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο έχει ως στόχο τη προώθηση του εθελοντισμού και τη συμμετοχή στη τοπική κοινότητα με στόχο την κοινωνική πρόοδο και την ισότητα.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 14/06/2018.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+ (από τους διοργανωτές), όπως και τα έξοδα μετακίνησης (έως 275 ευρώ). Κόστος συμμετοχής για τον φορέα αποστολής 50 ευρώ ανά άτομο (το ποσό καταβάλλεται με την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ, ενώ η αίτηση συμμετοχής εδώ.