Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Σχέδιο Κατάρτισης "Transformers! - Training on youth transforming conflicts under cultural differences" 16-21/10/2017, Πορτογαλία

30 Αυγ 2017

 

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων δίνουν την δυνατότητα σε 5 άτομα (18 - 30 ετών)  να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων ατόμων που ασχολούνται με την μη τυπική μάθηση, ειδικά όσο αφορά τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τα οπτικά μέσα.
Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 06/08/2017.
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+ (από τους διοργανωτές), όπως και τα έξοδα μετακίνησης (έως 275 ευρώ). Κόστος συμμετοχής  για τον φορέα αποστολής 50 ευρώ ανά άτομο (το ποσό καταβάλλεται με την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής). Τα άτομα που θα επιλεχθούν θα πρέπει να έχουν έτοιμο το βιογραφικό τους στα Αγγλικά γιατί θα ζητηθεί καθώς και ένα motivation letter. 
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ και η αίτηση συμμετοχής εδώ. 

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων δίνουν την δυνατότητα σε 2 άτομα (18 - 30 ετών)  να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, στο Faro της Πορτογαλίας, το οποίο αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την διαχείριση κρίσεων στα πλαίσια των διαφορετικών κουλτουρών, καθώς και στην δημιουργία διαπολιτισμικού διαλόγου.

 Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 06/09/2017.Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+ (από τους διοργανωτές), όπως και τα έξοδα μετακίνησης (έως 360 ευρώ).

Κόστος συμμετοχής  για τον φορέα αποστολής 50 ευρώ ανά άτομο (το ποσό καταβάλλεται με την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής) και στον φορέα διοργάνωσης επίσης 50 ευρώ ανά άτομο. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ και η αίτηση συμμετοχής εδώ.