Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Σχέδιο Κατάρτισης "Management of Non Governmental Organizations - MANGO", 9-18/2/2018, Θεσσαλονίκη

19 Δεκ 2017

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων δίνουν την δυνατότητα σε 2 άτομα (18 - 30 ετών)  να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο αφορά τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός οργανισμού που ασχολείται με την νεολαία καθώς την διαχείριση ενός project.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 26/12/2017.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+ από τους διοργανωτές.. Κόστος συμμετοχής για τον φορέα υλοποίησης 30 ευρώ ανά άτομο (το ποσό καταβάλλεται με την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ και η αίτηση συμμετοχής εδώ