Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Σχέδιο Κατάρτισης "From Labour Market to Labour Makers'', 16-23/06/2018, Ισπανία

30 Μάιος 2018

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων δίνουν την δυνατότητα σε 2 άτομα (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας)  να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο έχει ως στόχο τη παροχή δεξιοτήτων στους νέους για καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων με γνώσεις για πιο αποτελεσματική σύνταξη βιογραφικών και χρήση των social media.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 04/06/2018.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+ (από τους διοργανωτές), όπως και τα έξοδα μετακίνησης (έως 360 ευρώ). Κόστος συμμετοχής για τον φορέα αποστολής 50 ευρώ ανά άτομο (το ποσό καταβάλλεται με την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ, ενώ η αίτηση συμμετοχής εδώ.