Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Σχέδιο Κατάρτισης “Understanding Tolerance, Diversity, Equality, Unity”, 19-28/03/2018, Βουλγαρία

04 Ιαν 2018

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων δίνουν την δυνατότητα σε 4 άτομα (άνω των 18 χωρίς όριο ηλικίας)  να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεθόδων που προωθούν και βοηθούν την καλύτερη κατανόηση και σεβασμό μεταξύ των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές υπόβαθρα.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 26/01/2018.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+ (από τους διοργανωτές), όπως και τα έξοδα μετακίνησης (έως 180 ευρώ). Κόστος συμμετοχής για τον φορέα αποστολής 50 ευρώ ανά άτομο (το ποσό καταβάλλεται με την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ και η αίτηση συμμετοχής εδώ