Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
 • English
 • Ελληνικά

Κάλεσμα για συνεργάτη - Project Officer

07 Οκτ 2018

 

Γενικά χαρακτηριστικά


Αναζητούμε ένα άτομο να δουλέψει μαζί μας στο τμήμα διαχείρισης προγραμμάτων. Προσφέρουμε πρόσληψη εξάωρης απασχόλησης σε ένα ευχάριστο, νεανικό και φιλικό περιβάλλον. Εργασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών όποτε χρειαστεί.

 

 1. Πλήρους απασχόλησης με βασικό μισθό εξαώρου (09:00-15:00 - 6 ώρες)
 2. Σύμβαση ορισμένου χρόνου - Νοέμβριος 2018 με Μάιος 2018 (7 μήνες), με δυνατότητα ανανέωσης. 
 3. Εργασία στο γραφείο του φορέα (σε πολλές περιπτώσεις ο εργαζόμενος θα κληθεί να κάνει επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό). 

 

Βασικές αρμοδιότητες εργασίας

 

 1. Έρευνα χρηματοδοτικών πόρων από εθνικές, ευρωπαϊκές, διεθνείς, δημόσιες και ιδιωτικές πηγές για εκπαιδευτικά, ερευνητικά προγράμματα, όπως και για προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης·
 2. Σχεδιασμός και συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης αντίστοιχων προγραμμάτων·
 3. Εύρεση εταίρων για τα προγράμματα του φορέα, όπως και έρευνα και εταιρικές συνεργασίες με άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού·
 4. Υλοποίηση, διαχείριση, ακολουθία της πορείας και συγγραφή τελικών απολογισμών των προγραμμάτων αυτών·
 5. Συνεργασία με το τμήμα των οικονομικών και των εργαζομένων των άλλων τμημάτων του φορέα για την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων·
 6. Στήριξη του επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης προγραμμάτων και εβδομαδιαία αναφορά της προόδου εργασίας σε αυτόν·
 7. Υποστήριξη σε ενέργειες προώθησης προγραμμάτων αλλά και του φορέα (υποστήριξη στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων προγραμμάτων, ιστοσελίδων, δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, δελτίων τύπου & newsletter, δημιουργία πλάνων διάχυσης βάσει έρευνας αναγκών και ενδιαφερόμενων φορέων/διακυβευματούχων)·
 8. Εκπροσώπηση φορέα σε συναντήσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.


Τυπικά προσόντα - χαρακτηριστικά υποψηφίου


 1. Πολύ καλή γνώση αγγλικών γραπτά και προφορικά (τουλάχιστον πτυχίο C1). Δεύτερη ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί προσόν·
 2. Προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Erasmus+, Youth in Action)·
 3. Καλή γνώση χρήσης χρήσης υπολογιστή, ηλεκτρονικών και διαδικτυακών εργαλείων και προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων και λογιστικών φύλλων
 4. Καλή γνώση και διαχείριση εφαρμογών και προγραμμάτων κοινωνικών δικτύων. Η γνώση διαχείρισης ιστοσελίδων όπως και επεξεργασίας φωτογραφιών θα θεωρηθεί προσόν
 5. Προθυμία για τακτικά επαγγελματικά ταξίδια και ευελιξία στις ώρες εργασίας·
 6. Ευαισθησία στις πολιτισμικές διαφορές και ικανότητα εργασίας σε ένα διεθνές και διαπολιτισμικό περιβάλλον·
 7. Δυνατότητα εργασίας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και δεξιότητες καλής συνεργασίας και αποφυγής/επίλυσης συγκρούσεων·
 8. Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων αλλά και γνώσεις πάνω στις λειτουργίες και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θεωρηθεί προσόν·
 9. Ενασχόληση με τον εθελοντισμό, θα θεωρηθεί προσόν·
 10. Κατοχή διπλώματος κατηγορίας Β και ιδιοκτησία ΙΧ θα θεωρηθεί προσόν


Εκδήλωση ενδιαφέροντος - διαδικασία

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος ξεκινάει στις 08/10/2018. Μπορείτε να βρείτε την αίτηση ΕΔΩ. Δεχόμαστε αιτήσεις, μόνο μέσω της συγκεκριμένης αίτησης μέχρι Κυριακή 14/10/2018, 23:59 (ώρα Ελλάδος). Δε θα κάνουμε δεκτό κανένα βιογραφικό μέσω e-mail, ούτε αίτηση μετά το πέρας της προθεσμίας.

Η διαδικασία επιλογής διακρίνεται σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της συγκεκριμένης φόρμας. Οι απαντήσεις και το βιογραφικό που θα επισυνάψετε θα αξιολογηθεί από την ομάδα του φορέα. Δεν έχει καθοριστεί ο αριθμός υποψηφίων που θα περάσει στη δεύτερη φάση καθώς αυτό εξαρτάται από τον όγκο των αιτήσεων και από την ποιότητα αυτών.


Ο φορέας θα έρθει σε επαφή με τους υποψήφιους που περνάνε στη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη με τους υποψηφίους από τριμερή επιτροπή (από 2 project managers & τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) σε ώρα και μέρα που θα οριστεί προσωπικά με τους υποψηφίους. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του φορέα Αλ. Δελμούζου 8, 54635, Θεσσαλονίκη και μπορεί να περιλαμβάνει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου και κάποια δοκιμασία χωρίς προετοιμασία που θα γίνει επί τόπου.


Η δεύτερη φάση και το τέλος τη διαδικασίας θα ολοκληρωθεί στις 29/10 όποτε και θα ενημερωθούν όλοι οι υποψήφιοι για την τύχη της αίτησης τους μέσω e-mail.

------------------------------------------------------------------------


Πολιτική Απορρήτου

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η αίτηση σας και το βιογραφικό σας, θα αποθηκευτούν σε ασφαλές μέρος για διάστημα 2 ετών. Κατόπιν θα επεξεργαστούν και αξιολογηθούν από τον οργανισμό. Τα προσωπικά δεδομένα που εκχωρείτε σε καμία περίπτωση δε θα μεταβιβαστούν σε τρίτο χωρίς την εκ νέου συγκατάθεση σας. Ο φορέας είναι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει την μέγιστη προσοχή στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σας γνωστοποιούμε επίσης το δικαίωμά σας, οποτεδήποτε μετά την παρούσα συγκατάθεσή να δηλώσετε ρητώς την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από την παρούσα αίτηση. Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του φορέα εδώ.


 Πολιτική μη διάκρισης & ίσων ευκαιριών


Ο φορέας ακολουθεί αρχές μη διάκρισης και ίσων ευκαιριών τόσο κατά την επιλογή των υποψηφίων, την ανέλιξη τους όσο και στην καθημερινότητα στον χώρο εργασίας. Είναι δεδομένο για εμάς πως καμία διάκριση ή διακριτική μεταχείριση δε θα γίνει ανεκτή λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή άλλης κατάστασης στον χώρο εργασίας.


Οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, φορέα και εργαζομένων καθώς και εργαζομένων και συνεργατών, διέπεται από αρχές μη διάκρισης και ίσης μεταχείρισης, βάσει όσων προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και τις οδηγίες 2000/78/ΕΚ και 2000/43/ΕΚ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμφωνούν με τους παραπάνω όρους. Ο φορέας στηρίζει καθώς επίσης και ενθαρρύνει κάθε είδους διαφορετικότητας και αυτο οφείλουν να το σέβονται και οι εργαζόμενοι του. Καμία διάκριση δε θα γίνεται αποδεκτή μέσα στο εργασιακό περιβάλλον και στις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων.