Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Εθελοντικό Πρόγραμμα Ιταλία 1 Οκτωβρίου- 31 Ιουλίου Boomerang Generation

03 Αυγ 2018

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων σε συνεργασία με τον φορέα Arci Mantova Cultural promotion association,  εξασφάλισαν 1 θέση για συμμετέχοντες/ουσές από Ελλάδα (18 – 30 ετών)  σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus και της υποδράσης Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS), για 10 μήνες . Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 10/08/2018.

 Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, τη μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας (μέχρι 180 ευρώ), την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας, την εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας, ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της και για τη διατροφή.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ανεργίας των νέων, αναπτύσσοντας τις ικανότητες των εθελοντών, ιδίως στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικότητας γενικά. 

Οι δράσεις του εθελοντή

  

- participating in planning and realization of workshops and courses for refugees
- participating in the planning and carrying out of awareness activities of the host community with respect to
the theme "migrants and migrations", to the right to asylum and anti-discrimination
- planning, promotion and implementation of cultural, musical, informational events
- participating in workshops, seminars, training / informative meetings aimed at better management and
implementation of the activities
- participation in the planning and implementation of fundraising and people raising activities to support the
autonomy and independence of young people present in the Mantuan territory
- participation in the planning and implementation of informative / cultural meetings to promote the
possibilities of orientation and self-fulfillment for young people in the field of school, professional and
residential orientation
- participation in the planning and implementation of community interventions targeting the young people
of the Mantuan territory to promote their autonomy and their possibilities for self-fulfilment

- participating in planning and realization of workshops and courses for refugees- participating in the planning and carrying out of awareness activities of the host community with respect tothe theme "migrants and migrations", to the right to asylum and anti-discrimination- planning, promotion and implementation of cultural, musical, informational events- participating in workshops, seminars, training / informative meetings aimed at better management andimplementation of the activities- participation in the planning and implementation of fundraising and people raising activities to support theautonomy and independence of young people present in the Mantuan territory- participation in the planning and implementation of informative / cultural meetings to promote thepossibilities of orientation and self-fulfillment for young people in the field of school, professional andresidential orientation- participation in the planning and implementation of community interventions targeting the young peopleof the Mantuan territory to promote their autonomy and their possibilities for self-fulfilment

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ και η αίτηση συμμετοχής εδώ . Επίσης η αίτηση από το φορέα φιλοξενίας εδώ. Καταληκτική ημερομηνία 10/08/2018. Αφού κάνετε την αίτηση, θα πρέπει να στείλετε το βιογραφικό σας και ένα έγγραφο motivation letter με τους λόγους που θα θέλατε να συμμετέχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στα ΑΓΓΛΙΚΑ στην ηλεκρονική διεύθυνση evs@usbngo.gr