Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Ανταλλαγή νέων με τίτλο "Refugees: fear or hospitality?"(08-16/07/2017),Ιταλία

14 Φεβ 2017

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων δίνουν τη δυνατότητα σε 7 άτομα (6 νέες και νέους ηλικίας 18-22 και 1 αρχηγό 18 ετών και άνω). Το πρόγραμμα σχετίζεται με το προσφυγικό. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 05/03/2017.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+ καθώς και τα έξοδα μετακίνησης μέχρι του ποσού των 170 ευρώ. Κόστος συμμετοχής για το φορέα αποστολής 30 ευρώ (Το ποσό αυτό καταβάλεται με την αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας).

Ο αρχηγός της αποστολής θα χρειαστεί να πάρει μέρος και σε μία προπαρασκευαστική συνάντηση (APV- Advanced Planed Visit) στις 18-19/05/2017 καθώς στην ανταλλαγή νέων στις 08-16/07/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.