Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Ανταλλαγή Νέων "Some call it Europe, we call it Home", 27/04-05/05/2018, Κύπρος

15 Ιαν 2018

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων δίνουν την δυνατότητα σε 5 άτομα (4 συμμετέχοντες και ένας αρχηγός). Το πρόγραμμα αναφέρεται στην διαφορετικότητα μέσα στη κοινωνία με αναφορά στους πρόσφυγες/μετανάστες, τις ταυτότητες και το διαθρησκευτικό διάλογο.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 08/02/2018.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+, όπως και τα έξοδα μετακίνησης (έως 235 ευρώ). Κόστος συμμετοχής για τον φορέα αποστολής 30 ευρώ ανά άτομο (το ποσό καταβάλλεται με την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής) και 30 ευρώ στο φορέα διοργάνωσης.

Ο αρχηγός του προγράμματος θα χρειαστεί να πάρει μέρος στην προπαρασκευαστική συνάντηση (APV - Advanced Planing Visit) τον Μάρτιο (16-18/03/2018), καθώς και στην ανταλλαγή νεων η οποία θα γίνει  27/04 - 05/05/2018. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ, και αίτηση συμμετοχής εδώ