Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

"NOW, the Journey", Ιούλιος 2017 - Ιανουάριος 2018 (Ελβετία και Ιταλία)

Active Program

Το πρόγραμμα “NOW, the Journey” θα συγκεντρώσει 30 νέους από διάφορες χώρες της Ευρώπης για να πάρουν μέρος σε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα κατάρτισης και δράσης αναφορικά με την παγκόσμια διασυνδεσιμότητα και πως μπορεί κάποιος σκεπτόμενος πιο ανοιχτά να δρα σε τοπικό επίπεδο.

 Το πρόγραμμα περιέχει μια συνάντηση 10 ημερών στην Ελβετία, έπειτα μια σειρά δράσεων των συμμετεχόντων σε τοπικό επίπεδο στις χώρες τους, μια επίσκεψη στις περιοχές των άλλων συμμετεχόντων και ένα τελικό συνέδριο στην Ιταλία. Το πρόγραμμα είναι συνέχεια προηγούμενου προγράμματος στο οποίο πήραν μέρος δύο Ελληνίδες και οι οποίες το προτίνουν!

Το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά από χορηγίες. Το κόστος συμμετοχής ανά συμμετέχοντα είναι 1000 ευρώ, όμως μπορεί ο κάθε αιτών/ουσα να επιλέξει το ποσό που μπορεί να καλύψει έως και καθόλου και θα κριθεί από τους αξιολογητές.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ. Για την αίτηση εδώ.