Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Νεα

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων διοργανώνουν και συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα, σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής νέων, σε σχέδια κατάρτισης και επιμορφωτικά  σεμινάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, καλέσματα συμμετοχής, πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις  δραστηριότητες του φορέα, νέα για τους εθελοντές και τις δράσεις μας. Μείνετε ενημερωμένοι!

02 Μάιος 2018

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης '''Job R-Evolve'', 13-21/06/2018, Αλβανία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης...

02 Μάιος 2018

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες (άνω των 18 και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης  RestART'', 30/06-06/07/2018, Ολλανδία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

02 Μάιος 2018

Αναζητούμε 1 συμμετέχοντα (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο Job Shadowing, ''Erasmus+, Where Ideas Become Projects'', 18-25/06/2018, Πολωνία. Καταληκτική ημερομηνία...

02 Μάιος 2018

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες (4 άτομα 18-25 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων "More Mosaic Everywhere for Everyone Always'', 03-12/06/2018, Γεωργία....

30 Απρ 2018

Αναζητούμε 2 συμμετέχοντες (25-35 ετών) για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης 'Promoting volunteering Culture'', 04-11/06/2018, Ιταλία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 07/05/...

26 Απρ 2018

Αναζητούμε 6 συμμετέχοντες (18-30 ετών) για να λάβουν μέρος στο σεμινάριο  ''Gender Perspective in EU Mobility Programs'', 26-30/06/2018, Τουρκία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης...

25 Απρ 2018

Αναζητούμε 8 συμμετέχοντες (7 άτομα 18-25 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων '˝Dance Me to the End of Love”, 04-11/06/2018, Κροατία. Καταληκτική...

25 Απρ 2018

Αναζητούμε ένα άτομο (18-30 ετών) για πρόγραμμα επιδοτούμενης εθελοντικής εργασίας 10 μηνών μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Πολωνία. Καταληκτική ημερομηνία...

24 Απρ 2018

Αναζητούμε 4 άτομα  για να λάβoουν μέρος στη ανταλλαγή νέων "Turn Fears Into Hopes'', 15-23/06/2018, Ιταλία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 04/05/2018.