Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Νέα

Νέα

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων διοργανώνουν και συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα, σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής νέων, σε σχέδια κατάρτισης και επιμορφωτικά  σεμινάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, καλέσματα συμμετοχής, πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις  δραστηριότητες του φορέα, νέα για τους εθελοντές και τις δράσεις μας. Μείνετε ενημερωμένοι!

11 Οκτ 2017

Αναζητούμε ένα 10 άτομα (5 άτομα με σύνδρομο Down 18-30 ετών και 5 συνοδοί χωρίς όριο ηλικίας) για πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας 1 μήνα, μέσω του...

22 Σεπ 2017

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "Empathy: a path towards tolerance and understanding", 26/11-2/12/2017 - Ιταλία ...

15 Σεπ 2017
1 θέση για EVS για 9 μήνες στη Πολωνία (Οκτώβριος 2017 - Ιούνιος 2018)

Αναζητούμε ένα νέο άτομο (18-30 ετών) για 9μηνό πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Πολωνία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 28/09/2017...

13 Σεπ 2017

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης ""Heal the DiscrimiNATION"", 27/10-05/11/2017, Ιάσιο, Ρουμανία ...

11 Σεπ 2017

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων αναζητούν 4 συμμετέχοντες και 1 αρχηγό για την ανταλλαγή νέων "Inter(national) Volunteering", Σλοβακία, 10-16/11/2017. Η ανταλαγή αφορά...

07 Σεπ 2017

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων αναζητούν 5 συμμετέχοντες και 1 αρχηγό για την ανταλλαγή νέων "We come as one",  που θα γίνει στις ...

30 Αυγ 2017

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων αναζητούν 8 συμμετέχοντες και 2 αρχηγούς για την ανταλλαγή νέων “Environment over and above divisions” που θα γίνει 26/09-06/10.2017, Πολωνία. Η ανταλαγή αφορά...

30 Αυγ 2017

Αναζητούμε 8 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "RestART" με θεματική...

30 Αυγ 2017

Αναζητούμε 2 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "Transformers! - Training on youth transforming...