Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Νέα

Νέα

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων διοργανώνουν και συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα, σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής νέων, σε σχέδια κατάρτισης και επιμορφωτικά  σεμινάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, καλέσματα συμμετοχής, πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις  δραστηριότητες του φορέα, νέα για τους εθελοντές και τις δράσεις μας. Μείνετε ενημερωμένοι!

08 Νοε 2017

Αναζητούμε νέα και δραστήρια άτομα για να συμμετάσχουν στην υλοποίηση των προτάσεων που προέκυψαν από τις επιτροπές του TYRC στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου...

07 Νοε 2017

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης"International Training for Youth Integration", 28/11-01/12/2017 στη Κατάνια, Ιταλία ...

01 Νοε 2017

Αναζητούμε 6 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στη ανταλλαγή νέων "Are you lost yet", 16-24/12/2017, ΠΓΔΜ. Καταληκτική...

27 Οκτ 2017

Αναζητούμε 2 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "Training on Acceptance of Minorities and Against Marginalization - TAMAM", 1-10/12/2017,...

23 Οκτ 2017

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων διοργανώνουν ημερίδα για την ενημέρωση πάνω στα προγράμματα κινητικότητας στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Καταληκτική ημερομηνία για...

23 Οκτ 2017

Αναζήτηση εθελοντών για την συμμετοχή σε θεατρικό δρώμενο που θα υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη που σκοπό έχει την προώθηση των LGBTQI+ δικαιωμάτων μέσω του...

17 Οκτ 2017

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "Erasmus Youth VS EuroSkepticism",  13-19/12/2017 - Πολωνία . Καταληκτική ημερομηνία...

17 Οκτ 2017

Αναζητούμε 2 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης  " Step Into Success", 28/11-2/12/2017 - Πολωνία . Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

13 Οκτ 2017

Αναζήτηση εθελοντών για πλήρωση θέσεων ειδικών συνεργατών για την υποστήριξη στην υλοποίηση 2 σχεδίων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη μέσω του...