Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Νεα

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων διοργανώνουν και συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα, σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής νέων, σε σχέδια κατάρτισης και επιμορφωτικά  σεμινάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, καλέσματα συμμετοχής, πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις  δραστηριότητες του φορέα, νέα για τους εθελοντές και τις δράσεις μας. Μείνετε ενημερωμένοι!

09 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 9 συμμετέχοντες (8 άτομα 18-30 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην Ανταλλαγή Νέων ''Unique and United'', 13-24/09/2018, Ρουμανία . Καταληκτική...

09 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες (18-35 χρονών) για να λάβουν μέρος στο  Σχέδιο Κατάρτισης   ''Rlocal - Improving local work with Roma youngsters'', 21/08-01/09/2018, ΠΓΔΜ. ...

09 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο  Σχέδιο Κατάρτισης   ''Keep Calm and Start Coaching'', 31/08-09/09/2018, Ουγγαρία. ...

09 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο σεμινάριο Σχέδιο Κατάρτισης  '''Creativity as a Tool for Trainers and Youthworkers'' 18-25/09/2018...

06 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 4 άτομα (συμμετέχοντες 16-30 χρονών) για να λάβουν μέρος στη στην ανταλλαγή νέων  ''European Mobility fighting Ethnic Minority Exclusion''03-07/09/2018, Πορτογαλία. Καταληκτική...

04 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο σεμινάριο Σχέδιο Κατάρτισης  ''ESCAPE'', 05-12/11/2018, Αυστρία. Καταληκτική ημερομηνία...

04 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες (άνω των 18 και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο σεμινάριο  ''''Voice4Migrants'', 15-17/09/2018, Λιθουανία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης...

02 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες (4 άτομα 18-30 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην Ανταλλαγή Νέων ''Colours'', 30/08-08/09/2018, Ρουμανία . Καταληκτική...

25 Ιουν 2018

Αναζητούμε 8 συμμετέχοντες (7 άτομα 18-25 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην Ανταλλαγή Νέων "ADARRÓ + 2500 years ago", 7-15/08/2018 Ισπανία . Καταληκτική...