Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

1 θέση για EVS για 6 μήνες στην Πορτογαλία (Οκτώβριος 2017 - Μάιος 2018)

16 Αυγ 2017

Μια θέση για πρόγραμμα EVS για 6 μήνες στην Πορτογαλία (Οκτώβριος 2017 - Μάιος 2018)

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων εξασφάλισαν μία θέση για έναν συμμετέχοντα/ουσα από Ελλάδα (18 – 30 ετών)  σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus και της υποδράσης Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS), για 6 μήνες . Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 25/08/2017.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην υποστήριξη δράσεων για την προώθηση του σεβασμού σε ξένες κουλτούρες και την εδραίωση πολυπολιτισμικού διαλόγου μέσω της τέχνης και της μη τυπικής μάθησης.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, τη μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας (μέχρι 360 ευρώ), την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας, την εκμάθηση της Πορτογαλίκής γλώσσας, ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της και για τη διατροφή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ όπως και η αίτηση συμμετοχής εδώ. Καταληκτική ημερομηνία 25/08/2017. Για τυχών ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο evs@usbngo.gr